Herroepingsrecht

Je hebt het recht om je bestelling binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Vervor BV, Nijverheidsweg 12, 5705BN Helmond, webshop.hulp@verasol.nl, telefoon: 0031(0)40 2005808) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht.

Als je gebruik wilt maken van jouw recht op annulering, maak dan gebruik van onze retourservice, zodat wij jouw retourzending snel en efficiënt kunnen verwerken.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Wanneer je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. We mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of tot je aantoont dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Je draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen ten bedrage van € 99. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Modelformulier voor annulering

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.