Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Verasol (Vervor B.V.)

Algemene montagevoorwaarden

Bekijk hier de algemene montagevoorwaarden van Verasol (Vervor B.V.)

Geschilbeslechting

De Europese Commissie heeft een online platform ter beschikking gesteld (zie https://ec.europa.eu/consumers/odr/) dat is bedoeld voor de afdoening van consumentengeschillen bij wege van online geschillenbeslechting. Vervor B.V., Rikati GmbH en de ondernemers die deze voorwaarden toepassen zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan beslechting van geschillen met consumenten via dit platform of via een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting.