• Altijd op maat gemaakt

 • Kwaliteit tot in ieder detail

 • Levering vanaf 3 weken

 • Altijd een showroom in de buurt

Garantievoorwaarden

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Verasol product(en)!

U heeft uw Verasol product aangeschaft bij een Verasol wederverkoper en u bent met deze een aankoopovereenkomst aangegaan. De wederverkoper is uw directe en enige aanspreekpunt voor garantiegevallen. Dit geldt uiteraard naast de aanspraken die u op grond van de wet als consument heeft ten opzichte van degene waarbij u uw Verasol product(en) hebt gekocht en doet aan die rechten op geen enkele wijze afbreuk. Samengevat zijn uw verschillende rechten de volgende.

 

 

Nederlands consumentenrecht

Verasol fabrieksgarantie twee jaar

Reparatie en vervanging

Dekking voor storingen door gebreken indien het product niet voldoet aan hetgeen een consument in redelijkheid mag verwachten.

Storingen die zich voordoen worden hersteld of het product wordt vervangen, met inachtneming van de garantie-voorwaarden.

Duur van aanspraken

Duur is niet vast, maar moet per geval worden vastgesteld op basis van hetgeen een consument redelijkerwijze van het product mag verwachten op het punt van gebreken.

Twee jaar na aankoopdatum.

Wie aan te spreken

De verkoper van het product.

De erkende Verasol wederverkopers.

Aard van de reparatieservice

Informatie beschikbaar bij verkoper.

De technische dienst van de Verasol wederverkoper komt bij u thuis.

 

 

 

Naast de wettelijke garantierechten van de koper ten opzichte van de wederverkoper – en zonder deze rechten te beperken – garandeert Verasol de koper van een nieuw product het volgende.

I. Duur en aanvang van de garantie

1.De garantietermijnen zijn als volgt:

 1. Aluminium: volgens RoHS & Rosenheim certificering, 10 jaar¹
 2. Greenline veranda: 5 jaar garantie²
 3. Coating: volgens Qualicoat 6 normering, 7 jaar¹
 4. Polycarbonaat: volgens ISO 9001 normering, 10 jaar¹
 5. Rubbers: volgens Polymer Institut certificering (licentie 65439), 5 jaar¹
 6. Composiet: 2 jaar garantie
 7. Glasschuifwanden en kozijnen (exclusief glas): 10 jaar garantie (2 jaar op sloten en wielen)¹
 8. LED verlichting, zonwering³): 2 jaar

2. De garantietermijn gaat in op de leverdatum van het product. Deze datum staat vermeld op de aankoopnota van de Verasol wederverkoper.

3. Garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie zorgen niet voor een verlenging of vernieuwing van de garantietermijn.

 

¹) Garantiedekking tijdens looptijd aflopend

²) Garantiedekking tijdens looptijd aflopend;

   garantie optioneel uit te breiden naar 10 jaar; garantiedekking tijdens looptijd aflopend

³) Met inachtneming van de producteigenschappen zoals vermeld op www.verasol.nl

 

 II. Garantievoorwaarden

 1. Het product moet bij een geautoriseerde Verasol – wederverkoper zijn gekocht.
 2. De garantievoorwaarden zijn alleen geldig als het fabrieksgarantiecertificaat volledig is ingevuld en aangemeld op www.verasol.nl/nl/garantiecertificaat.
 3. Er kan uitsluitend een beroep worden gedaan op de garantie als het product volledig is betaald, volgens de betalingsvoorwaarden die voor het product zijn overeengekomen.
 4. De vergoedingen van arbeidsuren en/of bijkomende kosten die worden berekend ten behoeve van het verhelpen van de gebreken, vallen niet onder fabrieksgarantie.

III. Inhoud en omvang van de garantie

 1. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Verasol de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen.
 2. Het product kan ter reparatie aangeboden worden. In het geval van gebreken van fabricage- of constructiefouten zal Verasol de te vervangen materialen kosteloos vervangen. Transport van en naar de wederverkoper zal geschieden op kosten van Verasol.
 3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Verasol.
 4. De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vervangen van defecte onderdelen.
 5. Verasol neemt geen aansprakelijkheid op zich voor afgeleide schade, waaronder bijkomend verlies, of productaansprakelijkheid buit het geen volgt uit dwingend recht.

IV. Beperking van de garantie

Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:

  1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruikersinstallatie- en montagehandleiding.
  2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
  3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
  4. Normale slijtage.
  5. Installatie, montage, wijzigingen of reparatie door een niet erkende installateur.
  6. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
  7. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens gebruiksaanwijzing.
  8. Geringe kleur afwijkingen ten opzichte van stalenmateriaal en of leaflets. Bij toepassing structuurlak kan er een nuanceverschil ontstaan in de vleug van de lak. Hierdoor kunnen optische kleurverschillen ontstaan.
  9. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaak middelen of enig andere conditie.
  10.   Kleine onvolkomenheden in de afwerking van het product die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
  11. Zie www.verasol.nl/nl/garantievoorwaarden/zonweringsdoeken voor de garantie beperkingen op zonweringsdoeken.V. Reparatie in gevallen van niet-dekking van de garantie

Indien de claim niet is gedekt door deze garantievoorwaarden, worden alle kosten die gemaakt zijn bij de reparatie ter rekening van de wederverkoper gebracht. De transportkosten van en naar de wederverkoper zijn hiervan uitgesloten.

VI. Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming. 
Ook jouw thuis verdient een echte Verasol

Met de luxe en kwalitatieve veranda’s en tuinkamers van Verasol geniet je elk seizoen van het buitenleven. Vraag hieronder jouw vrijblijvende offerte op maat aan.